לוגו אלכס שפירא ושות׳

השינויים בכללי המיסוי החלים על הלוואות בידי יחידים

23/05/2012

פורסמה כתבתו של עו"ד (רו"ח) אלכס שפירא בנושא השינויים בכללי המיסוי החָלים על הכנסות שמקורן בהלוואה שנתן יחיד לצד שלישי.

זאת, במסגרת טור המיסוי במגזין החודשי של אתר FUNDER, העוסק בקרנות נאמנות ותעודות סל.

קישור לכתבה