לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הוראת פרשנות מעודכנת בנושא חובות אבודים למע"מ

16/05/2012

חטיבת מע"מ במחלקה המקצועית שברשות המיסים פרסמה הבוקר הוראת פרשנות מעודכנת (הוראה מס' 2/2012) בנושא חובות אבודים, המחליפה את הוראת הפרשנות הקודמת (הוראה מס' 1/2000).

הוראת הפרשנות החדשה כוללת הנחיות להכרה בחוב אבוד לעניין חוק מע"מ ודרך קבלת החזר מע"מ שמקורו בחוב כאמור (ובכלל זאת לגבי הכללים להוצאת הודעת זיכוי ומתן הודעה למנהל).