לוגו אלכס שפירא ושות׳

פסק-הדין בעניין מתפרות ליאור בע''מ – מהו המדד המשמש לצורך תיאום מחזור הבסיס של מפעל מעורב?

24/02/2012

פורסם פסק-הדין בעניין מתפרות ליאור בע"מ (ע"מ (חי') 26574-10-10). 

באותו מקרה, טענה המערערת, חברה בעלת מתפרה לתפירת מדי צבא וטכסטיל צבאי הממוקמת באיזור התעשיה בשלומי ולה "מפעל מעורב", כי אין לתאם את "מחזור הבסיס" של המפעל לפי "מדד המחירים הסיטוניים של התפוקה התעשייתית" (כקבוע בחוק עידוד השקעות הון), אלא לפי מדד ספציפי התואם את פעילותה העסקית והוא "מדד המחירים הסיטוניים של מוצרים וקבוצת מוצרים נבחרים של תפוקת התעשיה ליעדים מקומיים, לפי ענפים מקובצים סדרה 190620 – תפירה וחייטות".

בית-המשפט המחוזי בחיפה, מפי השופט ר' סוקול, דחה את הערעור.