לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת! חלוקת דיבידנד החייב במס בשיעור 12% מחייבת בחינת רמת השכר בשנת-המס 2011

04/12/2011

במבזק מיום 6.8.09* התייחסנו להוראת-השעה שנקבעה בחוק ההתייעלות הכלכלית והמקטינה ל-12% את שיעור המס החָל על דיבידנד בידי יחידים וחברות משפחתיות.

* לעיון במבזק, לחצו כאן. להורדת החוזר המקצועי של רשות המיסים בנושא זה, לחצו כאן.

כפי שהסברנו שם, שיעור המס המוקטן של 12% הותנה במספר תנאים מצטברים, ובכללם זה הדורש, כי לא תהיה ירידה ברמת השכר והתשלומים האחרים שמשולמים למקבל הדיבידנד, במישרין או בעקיפין, על-ידי החברה המחַלקת בכל אחת משנות-המס 2009 עד 2012 (לא כולל הדיבידנד החייב במס בשיעור 12%) ביחס לממוצע התשלומים האמורים ששולמו לו על-ידי החברה המחַלקת, במישרין או בעקיפין, בשנות-המס 2007 ו-2008.
לאור האמור, על חברות שחילקו דיבידנד כאמור לוודא, כי רמת השכר והתשלומים בשנת-המס 2011 אכן עונה לתנאי האמור.