לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם חוזר מקצועי לגבי הקלוֹת המס החדשות למשקיעים בחברות עתירות מו"פ

26/10/2011

במבזק מיום 27.6.2011 התייחסנו לפרסומו של חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011, הקובע (במסגרת פרק ז לחוק האמור) הוראת-שעה (המכוּנה "חוק האנג'לים") שעניינה, בין היתר, בתמרוץ יחידים המשקיעים בחברות ישראליות עתירות מחקר ופיתוח המצויות בשלב הראשוני של הפעילות ("שלב ה-Seed").
על-פי הוראת-השעה, עלות ההשקעה בחברה תותר למשקיע כהוצאה כנגד הכנסה מכל מקור, בפריסה על-פני שלוש שנות-מס החֵל בשנת-המס שבה סכום ההשקעה שולם בפועל לחברה ("תקופת ההטבה"). זאת, בכפוף למספר תנאים וסייגים שנידונו במבזק האמור. 

הבוקר פורסם חוזר מקצועי של רשויות המס בנושא זה.

להורדת החוזר לחצו כאן.