לוגו אלכס שפירא ושות׳

העברת נכסים במתנה (לרבות במסגרת היערכות להטלת מס עיזבון) חייבת בדיווח לרשויות המס

21/09/2011

כידוע, בעקבות המחאה החברתית, התעוררה, בין היתר, הקריאה להטיל מס עיזבון בישראל.

בשלב זה, לא ידוע האם אכן יוטל מס עיזבון כמו גם האם ועדת טרכטנברג תמליץ על הטלתו. עם זאת, היערכות אפשרית להטלת מס עיזבון הינה העברה מיידית ועוד בטרם פרסום דו"ח הוועדה (אשר עשוי להוות את "המועד הקובע" לעניין החבות במס עיזבון לגבי מתנות) של נכסים במתנה, לקרוביו של המעביר.

בהקשר זה נבקש להזכירכם, כי בעקבות תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, מתן נכס במתנה גורר עִמו דיווח לרשויות המס, וזאת אף אם אין מדובר במקרקעין בישראל/איגוד מקרקעין (שלגביהם על נותן המתָנה ומקבלהּ לדַווח תוך 40 ימים ממועד המתָנה למשרדי מיסוי מקרקעין), כגון: מניות.

את הדיווח יש להגיש (נותן המתָנה) לפקיד-השומה, וזאת תוך 30 יום ממועד המתָנה.