לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת יש להגיש דו"ח שנתי מקוון עד סוף החודש!

19/06/2011

נבקש להזכירכם, כי יחידים החייבים בהגשת דו"ח שנתי מקוּון,* צריכים להגישו עד ליום 30.6.2011.
זאת, בהתאם להודעת רשות המיסים מיום 12.4.2011.**

* בעקבות תיקון 161 לפקודת מס הכנסה (להורדת חוק זה, לחצו כאן), נדרש כל יחיד החייב בהגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים – שהייתה לו במהלך שנת-המס נשוא הדו"ח הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות – להגיש את הדו"ח באופן מקוּון.
** למַעבר להודעת רשות המיסים, לחצו כאן.

בהכנת הדו"ח השנתי, יש לבחון באופן מדוקדק את חבות המס ולהידרש, בין היתר, לנושאים הבאים:

 • חישוב הרווחים/הפסדים במכירת ניירות-ערך נסחרים
  יש לוודא, כי הרווחים/הפסדים במכירת ניירות-ערך חושבו כהלכה.
  במסגרת זו, יש להידרש, בין היתר, לחישוב העלות של ניירות-הערך, חישוב ההצמדה למדד/מטבע, ניכוי הוצאות לרבות הוצאות מימון וכו'.
  בהקשר זה נציין, כי הנתונים הכלולים באישורים הנשלחים מהמוסדות הכספיים בדבר המס שנוכה במקור עשויים להיות בלתי-מדויקים. על-כן, יש להקפיד ולבדוק את נכונות הנתונים בטרם שילובם בדו"ח השנתי ונספחיו.

 • זכאות להקלות ופטוֹרים ממס
  יש לוודא שנדרשו כל ההקלות/פטוֹרים, וזאת בין אם הקלות/פטוֹרים המוקנים למשקיע ספציפי (כגון: עולה חדש, תושב חוזר וכו') ובין אם הקלות/פטוֹרים המוקנים להכנסות ספציפיות (כגון: הכנסות שמקורן בפיקדון/תוכנית חיסכון בבנק בישראל).

 • קיזוז הפסדים
  בעקבות הרפורמה במס משנת 2006, אפשרויות הקיזוז של הפסדי הון בכלל והפסדי הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים בפרט הורחבו. על-כן, יש להקפיד לקזז באופן מיטבי את ההפסדים שנוצרו בשוק ההון כנגד רווחים אחרים שאינם בהכרח בשוק ההון.

לבסוף נציין, כי ביום 26.4.2011 פרסמו רשויות המס את המדריך להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותיך וחובותיך) לשנת-המס 2010 (להורדת המדריך לחצו כאן).