לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו החלטות מיסוי חדשות נוספות בנושא מיסוי אופציות לעובדים + חובת שידור טופס 6111 באופן מקוון

07/04/2011

נבקש לעדכנכם, כי הבוקר פורסמו חמש החלטות מיסוי בנושא מיסוי הקצאת אופציות לעובדים:

 • החלטת מיסוי 7687/11 בנושא מועד ההקצאה.
  להורדת ההחלטה, לחצו כאן.

 • החלטת מיסוי 1905/11 בנושא נאמן מפקח.
  להורדת ההחלטה, לחצו כאן.

 • החלטת מיסוי 3007/11 בנושא אופן חישוב ההטבה לגבי אופציות הנקובות במט"ח.
  להורדת ההחלטה, לחצו כאן.

 • החלטת מיסוי 6599/11 בנושא קיצור תקופת הבשלת האופציות.
  להורדת ההחלטה, לחצו כאן.

 • החלטת מיסוי 5080/11 בנושא אישור חברת-חוץ כ"חברה מעבידה".
  להורדת ההחלטה, לחצו כאן.

בנוסף, נבקש לעדכנכם, כי החייבים בהגשת טופס 6111 בגין שנת-המס 2010 צריכים להגישו באופן מקוּון.

למַעבר להודעתו בעניין זה של ד"ר חיים גבאי, סמנכ"כ בכיר לשומה וביקורת ברשות המיסים, לחצו כאן.