לוגו אלכס שפירא ושות׳

מיזוג/פיצול בחברות שלהן מפעל מאושר או מפעל מוטב

04/04/2011

ככלל, במיזוג או פיצול שבו משתתפת חברה שלהּ מפעל מאושר או מפעל מוטב, שימור הטבות המס מותנה בקבלת אישור מנהל רשות המיסים, ולגבי הטבות של מפעל מאושר - גם אישור מינהלת מרכז השקעות או תיירות, לפי העניין.
את הבקשה לשימור ההטבות כאמור יש להגיש למנהל רשות המיסים במועד הגשת הבקשה למיזוג/פיצול, ואם לא הוגשה בקשה כאמור, יש להגיש תוך 30 יום ממועד המיזוג/פיצול.

היום פורסמה הנחייתו של רו"ח אהרון אליהו, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים, לפיה בקשות למחלקת מיזוגים ופיצולים שהוגשו בחודש דצמבר 2010, לגבי מיזוג או פיצול בו משתתפות חברות שלהן מפעל מאושר או מפעל מוטב, הטיפול הן לגבי ההטבות לפי חלק ה2 לפקודת מס הכנסה והן לגבי שימור ההטבות בחוק עידוד השקעות הון ייעשה במשותף ובמקביל, ובהתאם, ייצא אישור אחד כולל ובו הֶסדר המס לפי חלק ה2 לפקודה ולפי חוק עידוד השקעות הון.

לגבי בקשות שהוגשו עד היום למחלקת מיזוגים ופיצולים, החברות אינן נדרשות להגיש בקשה נוספת (למחלקת חוקי עידוד) והבקשה שהוגשה תיחשב כבקשה גם לעניין חוק עידוד השקעות הון.
לעומת זאת, לגבי בקשות חדשות, יש לכלוֹל בבקשה למחלקת מיזוגים ופיצולים את ההתייחסות הנוגעת לחוק עידוד השקעות הון (בהתאם לסעיף 74ב לחוק זה).

להורדת ההנחייה, לחצו כאן.