לוגו אלכס שפירא ושות׳

המלצות ועדת ששינסקי בדרך לחקיקה: פורסמה הצעת חוק מיסוי רווחי נפט

27/02/2011

ביום 15.11.2010 פרסמה ועדת ששינסקי את טיוטת עקרי המלצותיה לגבי המדיניות הפיסקלית בנושא משאבי נפט וגז בישאל.
מסקנותיה הסופיות של הוועדה פורסמו ביום 3.1.2011 והן אומצו באופן מלא על-ידי הממשלה ביום 23.1.2011.

הבוקר פורסמה ברשומות הצעת חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א-2011 ("הצעת החוק"), המעגנת את העקרונות העיקריים שעליהם הִמליצה ועדת ששינסקי, בחקיקה.

להורדת הצעת החוק, לחצו כאן.