לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הנחיית רשות המיסים לגבי השלכות המס הנובעות מיישום לראשונה של כלל חשבונאי חדש

14/09/2010

ככלל, קיימים שלושה מצבים של שינויים בטיפול חשבונאי: שינוי מדיניות חשבונאית, שינוי אמדן חשבונאי ותיקון טעות.
על-פי רוב, שינויים כאמור מבוצעים תוך יישום למפרע (Retrospective Application).

הבוקר, פורסמה הנחייתו של רו"ח אהרון אליהו, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים, לגבי השלכות המס הנובעות מיישום לראשונה של כלל חשבונאי חדש.

למַעבר להנחייה, לחצו כאן.