לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הוראה מקצועית לגבי מיסויין של דירות נופש

16/08/2010

רשות המיסים פרסמה הבוקר הוראה מקצועית ובה התייחסות לשאלת סיוּוגן של דירות נופש לעניין הפטוֹר ממס שבח והחבות במס רכישה. 

ההוראה דנה, בין היתר, בהשלכות פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעע"מ 2273/03 אי התכלת שותפות כללית נ' החברה להגנת הטבע.*

* להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.

למַעבר להוראה המקצועית, לחצו כאן.