לוגו אלכס שפירא ושות׳

מועד הגשת הדו"ח השנתי לעצמאים ושכירים נדחה ליום 31.5.2010

11/03/2010

רשות המיסים הודיעה על דחיית המועד להגשת דו"ח שנתי (לשנת-המס 2009) לגבי עצמאים המנהלים ספרים לפי השיטה החד-צידית ולגבי שכירים, וזאת עד ליום 31.5.2010.

נזכיר, כי בעקבות תיקון 161 לפקודה,* נדרש כל יחיד החייב בהגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים – שהייתה לו במהלך שנת-המס נשוא הדו"ח הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות – להגיש את הדו"ח באופן מקוּון.

* תיקון 161 לפקודת מס הכנסה חוקק במסגרת פרק ה לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 (להורדת חוק זה, לחצו כאן).