לוגו אלכס שפירא ושות׳

עודכן הסכום המירבי בדולרים שמותר בניכוי בשל הוצאות דיור בחודש ליחידים תושבי ישראל העובדים בחו"ל

31/12/2009

פורסם ברשומות תיקון לתוספת לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982, הקובעת את הסכום המרבי בדולרים שיוּתר בניכוי ליחידים תושבי ישראל העובדים בחו"ל, בשל הוצאות דיור בחודש.

תחילת התיקון לגבי התקופה שתחילתה ביום 1.12.2009.

לעיון בתיקון לחצו כאן.