לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשות המיסים הודיעה על דחיית מועדים לגבי נאמנויות ועל הבהרות בנושא זה

28/10/2009

מנהל רשות המיסים הודיע היום על מתן אורכה נוספת להגשת הדיווחים השונים הנוגעים לנאמנויות, לרבות הדו"חות השנתיים והבקשות להחלת הסכם מס במִתווה שפורסם לגבי נאמנויות שהוקמו לפני 1.1.2006 (להורדת כתבה לגבי המִתווה האמור, לחצו כאן).
לאור זאת, נקבע ה-31.12.09 כמועד האחרון להגשת כל הדיווחים הקשורים לנאמנויות והבקשות להסדרי המַעבר, וכן המועד להגשת דו"ח שנתי לשנות-המס 2008-2006, למי שחייב בהגשתו בשל הוספת פרק הנאמנויות ובשל כך בלבד.

בנוסף, פורסם מכתבו של היועמ"ש לרשות המיסים ובו הבהרות במספר נושאים בתחום הנאמנויות (תשומת לבכם לסעיף 2 למכתב שעניינו בשליחות) ושינוי במִתווה המס להכנסות עבר בנאמנויות (להורדת מכתבו של היועמ"ש, לחצו כאן).