לוגו אלכס שפירא ושות׳

יום עיון מיוחד בנושא כללי המיסוי החדשים לגבי הלוואות בין-חברתיות

12/10/2009

במבזק מיום 21.9.09 דיווחנו אודות פרסומן ברשומות של תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)) (תיקון), התשס"ט-2009.

תקנות אלו, המשַנות את כללי המיסוי הקבועים לגבי הלוואות בין-חברתיות, מצטרפות לתיקוני חקיקה נוספים בנושא זה שבוצעו לאחרונה, ומחיַיבות בחינה מחדש של ההלוואות ותכנון נכון של השלכות המס הגלומות בהן.

ביום שני, 9.11.2009, נערוך יום עיון מיוחד בנושא מהותי זה.