לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא הקלת המס החדשה לגבי דיבידנד מחוץ לישראל

23/08/2009

במבזק מיום 21.1.2009 ניתחנו בהרחבה את הוראת-השעה שנקבעה בתיקון 169 לפקודת מס הכנסה,* לפיה הכנסתה החייבת של חברה מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל, ששילם לה חבר-בני-אדם תושב-חוץ ושהתקבל בידה בישראל בשנת-המס 2009, תחויב במס חברות, לפי בקשתה, בשיעור 5%. זאת, בכפוף למספר תנאים.**

* לעיון בתיקון 169 לפקודת מס הכנסה, לחצו כאן.
** תנאים אלה פורטו בהרחבה במבזק האמור.

היום פירסמה רשות המיסים בישראל חוזר מקצועי שעניינו בהוראת-השעה האמורה.

להורדת החוזר המקצועי, לחצו כאן.