לוגו אלכס שפירא ושות׳

מועד הגשת הדו"ח השנתי נדחה ליום 31.5.2009

23/04/2009

רשות המיסים הודיעה על דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2008 ליום 31.5.2009.