לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מינהל לגבי תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר

31/03/2009

פורסמה החלטה מס' 1184 של מינהל מקרקעי ישראל, המתקנת את החלטה מס' 1160.

בגדרהּ של ההחלטה החדשה נקבע, בין היתר, כי באזור עדיפות לאומית א' ואזור קו עימות, המינהל לא יִגבה דמי היתר עבור כל תוספת בניה מבוקשת (בתוקף עד ליום 29.3.2012); וכי באזור עדיפות לאומית ב' ואזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית, המינהל יִגבה דמי היתר עבור תוספת בניה ליחידת מגורים אחת, אם שטחה המבונה של יחידת הדיור הקיימת יחד עם תוספת הבניה המבוקשת עולה על 240 מ"ר (שטח עיקרי ושטח שירות), או אם תוספת הבניה המבוקשת עולה על 160 מ"ר (שטח עיקרי ושטח שירות) אך מתווספת בעקבות מימוש תוספת הבניה יחידה נוספת לזו הקיימת (בתוקף עד ליום 29.3.2011).

למַעבר להחלטה החדשה, לחצו כאן.