לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין מיסוי פיקדונות בידי בתי דיור מוגנים

29/03/2009

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין אלישע בע"מ (ע"א 8131/06).

עניינו של פסק-הדין בשתי סוגיות:
האחת, נוגעת לשאלת זקיפת הכנסה חייבת לפי סעיף 3(ט) לפקודה בגין פיקדונות שקיבלה המערערת - חברה המפעילה בית דיור מוגן – מלקוחותיה;
השנייה, עניינה באי-התרה בניכוי של חלק מהוצאות השיערוך של אותם פיקדונות.

בית-המשפט העליון קיבל את טענת המערערת בסוגיה הראשונה, לפיה אין לזקוף למערערת הכנסה חייבת נוספת לפי סעיף 3(ט) לפקודה בגין הטבת הריבית הגלומה בפיקדונות.
לעומת זאת, נדחתה טענת המערערת בכל הקשור לסוגיה השניה, וזאת מהטעם שלא התקיימו התנאים הנדרשים לצורך התרה בניכוי של הוצאה הנובעת מחוב תלוי.