לוגו אלכס שפירא ושות׳

עודכן סכום המשכורת הפטוּר בחלקו ממס לגבי עובדים בחו"ל

11/07/2008

פורסם ברשומות תיקון לתוספת לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982, הקובעת את גובה משכורת-החוץ הפטורה ממס (בחלקהּ) בידי יחידים תושבי ישראל העובדים בחו"ל ("משכורת בסיסית").

תחילת התיקון לגבי התקופה שתחילתה ביום 1.5.2008.

לעיון בתיקון לחצו כאן.