לוגו אלכס שפירא ושות׳

ועדת הכספים אישרה: אופציות במקרקעין, פינוי בינוי וחילוף זכויות - בדרך להוראות קבע

25/07/2005

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום לקריאה שניה ושלישית את התיקון לחוק מיסוי מקרקעין, לפיו הוראות השעה בעניין אופציות במקרקעין ובעניין פינוי בינוי תהפוכנה להוראות של קבע.
בנוסף, הוועדה האריכה בשנתיים נוספות את ההוראות בעניין חילוף זכויות במקרקעין.

ההוראות המקוריות נקבעו כהוראת שעה לתקופה 7.11.2001–31.12.2003 והוארכו בשעתו עד ליום 31.12.2006.

עם אישורה של ההצעה במליאת הכנסת, ההקלות האמורות תיכנסנה לתוקף רטרואקטיבי, החֵל מיום 1 בינואר 2007.