לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בענין כבלי ציון – פיצויי פיטורין אינם הכנסה הונית

26/04/2007

היום פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין כבלי ציון (ע"א 128/06).

בית-המשפט דחה את הערעור שהוגש על-ידי חברת כבלי ציון מפעלים מאוחדים בע"מ וקבע, כי פיצויי פיטורין אינם מהווים הכנסת עבודה וכנגזר מכך אינם מַקנים את ההטבה הקבועה בסעיף 12 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטור והנחה ממסים), התשמ"ה-1985.

החשיבות העיקרית שבפסק-הדין היא בעצם קביעתו של ביהמ"ש כי פיצויי פיטורין אינם מהווים הכנסה הונית אלא הכנסה פירותית (שאינה הכנסת עבודה).
קביעה זו סתמה, כך נראה, את הגולל על טענתם של מומחי מס שונים שהסתמכו על פסק-הדין שניתן על-ידי בית-המשפט המחוזי וגרסו, כי מדובר בהכנסה הונית
(הכפופה, למס בשיעור 20%/25% בלבד).