לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו התקנות המפחיתות את שיעור המע"מ ל-16.5%

23/08/2005

פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין), התשס"ה-2005, בגדרו הוקטן שיעור המע"מ מ-17% ל-16.5%.
זאת, בתוקף החֵל ביום 1.9.2005.

יושם אל לב, כי המוסדות הפיננסיים (בנקים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות פרטיות וברוקרים פרטיים) וכן מלכ"רים (מוסדות ללא כוונת רווח) ימשיכו לשלם מס רווח/מס שכר בשיעורים הקודמים.