לוגו אלכס שפירא ושות׳

עדכוני מלחמה | דרוש/ה עו"ד מיסים | שלילת אישורים של פטוֹר/הקטנה מניכוי מס במקור | הגשת דו"ח שנתי מקוּון ליחידים – תזכורת | העברת פסק-דין אזרחי לרשויות המס בעקבות מתנה פיקטיבית ועוד

19/06/2024

נפתחה המערכת להגשת תביעות פיצויים במסלול שכר לחודשים ינואר ופברואר 2024 ובמסלול מקדמות לחודשים מאי-יוני 2024

פורסמה הודעת דוברוּת רשות המיסים בנושא.
למַעבר להודעה, לחצו כאן.


דו"ח הממונה על חוק חופש המידע ברשות המסים לשנת 2023

כידוע, על-פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ("החוק"), אשר נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999, כל אזרח ישראלי או תושב* הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית – ובכלל זאת רשות המיסים – וזאת באמצעות הממונה על החוק ברשות האמורה.

* לעניין זה, "תושב" הינו כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מרשם האוכלוסין וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל.

בעניין זה, נבקש לעדכנכם, כי חטיבת רשות לקוחות ברשות המסים, בראשות מר שלמה אוחיון סמנכ"ל בכיר לשירות לקוחות והממונה על חוק חופש המידע ברשות, פרסמה, כבכל שנה, את הדו"ח השנתי לשנת 2023 אודות יישום חוק חופש המידע.
בגדרו של הדו"ח נכללת סקירה אודות רשות המסים, כינונה, תחומי אחריותה, תפקידיה וסמכויותיה, המבנה הארגוני שלה, רשימת בעלי התפקידים, תקציבה, פעילויותיה השונות בשגרה ובעידן של המלחמה וכן, דיווח בנוגע לבקשות לקבלת מידע על-פי חוק חופש המידע אשר הוגשו בשנת 2023.

להורדת הדו"ח, לחצו כאן.מהלכים לשלילת אישורים של פטוֹר/הקטנה מניכוי מס במקור

פורסמה הודעתה בנושא של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים (קישור להודעה).

בגדרהּ של ההודעה צוין, כי בימים אלה נשלחים מכתבי התראה* לנישומים,** שיש להם אחד או יותר מהליקויים המפורטים להלן ובידיהם אישור פטוֹר/הקטנה מניכוי מס במקור בתוקף: (א) לא הוגש דו"ח מפורט למע"מ בהתאם לקריטריונים המפורטים בפסקה 5.2.3 בהוראת ביצוע מס' 3/2024 בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת-המס 2024 (קישור להוראה); (ב) קיימים מחדלים בתחום הגבייה, דהיינו קיום חובות בהרשאה של מעל 10,000 ₪, וחובות קנס מנהלי במס הכנסה, ניכויים, מע"מ ומיסוי מקרקעין; (ג) נישומים בענפי כוח-אדם, קבלנים, הובלות, מסחר במתכות ושמירה וניקיון, עם מחזוֹר במע"מ בשנים-עשר החודשים האחרונים של מעל מיליון ₪, ללא תיק ניכויים או שתיק הניכויים שלהם סגור או בלתי-פעיל. 

* במסגרת פעילות רשות המסים להגברת האכיפה והעמקת הגבייה, מבצעת הרשות מהלכים של שליחת מכתבי התראה לשלילת אישורים של פטוֹר/הקטנה מניכוי מס במקור, וזאת בְּשל ליקויים שיש בתיק הנישום.
** ניתן לעיין ברשימת הלקוחות שקיבלו מכתבי התראה ושלילה בלשונית "התפלגות מצב אישור", בעמודה "אישור+ התראה".

עם זאת, על-פי המצוין בהודעה, ממהלך זה מועטה אוכלוסיית "זכאי חרבות ברזל" – אוכלוסייה שנפגעה בתקופת המלחמה ואוכלוסיית אנשי המילואים.
עוד צוין בהודעה, כי במכתבי ההתראה צוינו הליקויים שהתגלו וניתנו לנישום 30 ימים להסרתם; וכי אם לאחַר תקופה זו לא יוסרו הליקויים, אזי בתחילת חודש יולי יישלל האישור ותשלח הודעה לנישומים לגבי תוקף האישור. 

הודעה זו מצטרפת להודעות קודמות בנושא של רו"ח קלימן מיום 5.6.2023 (קישור להודעה) ומיום 15.11.2021 (קישור להודעה) וכן להודעתה מיום 14.6.2021 בנושא "מהלכים לשלילת פטור מניכוי מס במקור – הנמקה 75 – חוסר במסמך מהותי",* אודותיה דיווחנו במבזק מס' 1921 (קישור להודעה).

* הנמקה 75 נרשמת כאשר בעת בדיקה ראשונית של הדו"ח השנתי במשרד השומה נמצא כי הדו"ח הוגש כשחסר בו מסמך מהותי שהיעדרו אינו גורם לכך שיראו בדו"ח ככזה שלא הוגש.

פודקסט בנושא שינויים במעבר בין עבודות

במבזק מס' 1993 מיום 4.10.2022 דיווחנו, כי רשות המסים השיקה ערוץ תקשורת חדש עם הציבור בשם "פודמס", שהינו פודקסט בענייני מיסוי בהגשתם והשתתפותם של עובדים ומנהלים ברשות.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי הועלה לערוץ ראיון עם רו"ח רונית כהן, מנהלת מחלקת קופות גמל ומיסוי יחידים שבחטיבה המקצועית ברשות המיסים, בנושא טופס 161 החדש; ועם רו"ח רחלה אקוקה, מנהלת תחום בכירה שומה פרט ברשות המיסים, בנושא מערכת הדיווח הדיגיטלית החדשה.*

* להרחבה בנושא זה, ראו מבזק מס' 2074 מיום 30.4.024 (קישור למבזק).

להאזנה, לחצו כאן.

לנוחותכם, להלן פירוט הפודקסטים שפורסמו עד כה:

 • הטבות מס לאנשים עם מוגבלויות (להאזנה, לחצו כאן);
 • תהליך ההזדהות באזור האישי באתר הרשות ושירותים טלפוניים ומקוּונים נוספים (להאזנה, לחצו כאן);
 • הטבות מס ליחידים (להאזנה, לחצו כאן);
 • המעטפות הירוקות באות (להאזנה, לחצו כאן);
 • כשאהיה בן 67 – יציאה לפנסיה (להאזנה, לחצו כאן);
 • קביעת מדיניות המס (להאזנה, לחצו כאן); 
 • מיסוי מטבעות דיגיטליים (להאזנה, לחצו כאן);
 • מע"מ: מס יעיל או מקור לפערים חברתיים? (להאזנה, לחצו כאן);
 • הכירו את החוק לצמצום השימוש במזומן (להאזנה, לחצו כאן);
 • מיסוי דירת מגורים: רכישה, השכרה ומכירה (להאזנה, לחצו כאן);
 • כלכלה בשחור: חקירות והמאבק בהון השחור (להאזנה, לחצו כאן);
 • מסים בכפר הגלובלי: על מיסוי בינלאומי (להאזנה, לחצו כאן);
 • משחק החבילה: על יבוא אישי וקניות באינטרנט (להאזנה, לחצו כאן);
 • בין עבודות: על מענק הפרישה (להאזנה, לחצו כאן);
 • אנחנו מפעל ענק שמייצר 90% מתקציב המדינה (להאזנה, לחצו כאן);
 • כלכלה דיגיטלית (להאזנה, לחצו כאן);
 • רכבים חשמליים (להאזנה, לחצו כאן);
 • ייבוא אישי (להאזנה, לחצו כאן);
 • החוק לעידוד השקעות הון (להאזנה, לחצו כאן);
 • רשות המיסים ואומת הסטארט אפ (להאזנה, לחצו כאן);
 • איך עושים תיאום מס והחזר מס (להאזנה, לחצו כאן);
 • קרן הפיצויים של מס רכוש – חלק ראשון (להאזנה, לחצו כאן); קרן הפיצויים – חלק שני (להאזנה, לחצו כאן);
 • למה רכב צריך בלמים? (מינהל המכס) (להאזנה, לחצו כאן);
 • השינויים במיסוי מקרקעין (להאזנה, לחצו כאן);
 • מענק עבודה (להאזנה, לחצו כאן);
 • סיווג מוצרים למכס (להאזנה, לחצו כאן).

הגשת דו"ח שנתי מקוּון לשנת-המס 2022 – תזכורת

נבקש להזכירכם, כי ביום 6.3.2024 פורסמה הודעת רשות המסים (קישור להודעה) לפיה הוחלט על מתן אורכה לכלל הנישומים (יחידים, חברות ומלכ"רים) להגשת הדו"חות השנתיים לשנת-המס 2023,* כאשר מועד הגשת הדו"ח לגבי יחידים החייבים בהגשת דו"ח מקוּון** נדחה ליום 30.6.2024, ואילו מועד הגשת הדו"ח לגבי בעלי שליטה נדחה ליום 31.7.2024.

* לגבי נישומים המיוצגים על-ידי רואה-חשבון (או יועץ מס) ניתנת אַרכּה להגשת הדו"ח בהתאם להסדרים בין הרשות למיַיצגים. ראו לעניין זה, ובין היתר, את הודעתו מיום 16.4.2024 של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים, בנושא נוהל מתן אורכות להגשת דו"חות לשנת-המס 2023 – הֶסדר האורכות למיַצגים (קישור להודעה). ההודעה מפרטת, בין היתר, את מועדי הארכּות למיַיצגים להגשת הדו"חות לשנת-המס 2023 ומכסות ההגשה הנדרשות לכל מועד, כפי שגובשו עם נציגי הלשכות המקצועיות.
** סעיף 131(ב2) לפקודת מס הכנסה, שנוסף במסגרת תיקון 161, קובע, כי יחיד החייב בהגשת דו"ח מכוח הוראות סעיף 131(א)(1)-(4), (5א), (5ג), (5ד) ו-(6) לפקודה, ויש לו הכנסה לפי סעיף 2(1), (2) או (8) לפקודה, יגיש את הדו"ח השנתי באופן מקוּון, כפי שיורה מנהל רשות המיסים, בצירוף הצהרה בטופס שקבע המנהל, שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדו"ח הם נכונים ומלאים, וכן פֶּלֶט חתום בידיו של הדו"ח האמור ("דו"ח עצמאי מקוּון"). עוד נקבע, כי יחיד כאמור שלא הגיש דו"ח עצמאי מקוּון, יראוהו, לעניין הוראות פקודת מס הכנסה, כמי שלא הגיש דו"ח. עם זאת, סעיף 131(ב2)(4) לפקודת מס הכנסה מַסמיך את שר האוצר, באישור ועדת-הכספים של הכנסת, לקבוֹע סוגי יחידים שיהיו פטוּרים מחובת הגשת דו"ח עצמאי מקוּון, בהתאם לקריטריונים של מצב כלכלי, גובה הכנסות ומצב בריאותי, וכן מנימוקים מיוחדים אחרים, שייקָבעו בתקנות. מכוח אותו סעיף 131(ב2)(4) לפקודה, הותקנו תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), התש"ע-2010, הפוטרות יחידים מסוימים מהגשת דו"ח עצמאי מקוּון.

מטבע הדברים, בהכנת הדו"ח השנתי,* לרבות נספחיו השונים,** יש לבחון באופן מדוקדק את חבות המס ולהידרש, בין היתר, לחישוב הרווחים/הפסדים במכירת ניירות-ערך נסחרים (ובכלל זאת לחישוב העלות של ניירות-הערך, חישוב ההצמדה למדד/מטבע, ניכוי הוצאות לרבות הוצאות מימון וכו');*** זכאות להקלות ופטוֹרים ממס (יש לוודא שנדרשו כל ההקלות/פטוֹרים, וזאת בין אם הקלות/פטוֹרים המוקנים למשקיע ספציפי (כגון: עולה חדש, תושב חוזר וכו') ובין אם הקלות/פטוֹרים המוקנים להכנסות ספציפיות (כגון: הכנסות שמקורן בפיקדון/תוכנית חיסכון בבנק בישראל)); בחירה בין חישוב נפרד לבין חישוב מאוחדקיזוז מושכל של הפסדים לסוגיהם השונים, לרבות הפסדים שמקורם בשוק ההון;**** תכנון חבות המס בגין הכנסה מהשכרת מקרקעין בישראל ובחו"ל בכלל ומהשכרת דירות מגורים בישראל בפרט לאור מסלולי המיסוי השונים (מסלול המיסוי הרגיל; מסלול הפטוֹר ממס; ומסלול המיסוי בשיעור 10% ממחזוֹר ההכנסות מדמי שכירות תוך ניכוי הוצאות דמי שכירות של דירת מגורים אחרת שהמשכיר שוכר);***** דיווח על תכנוני מס חייבים בדיווח,****** חוות-דעת חייבות בדיווח ועמדות חייבות בדיווח, ככל שרלבנטיים; יישום הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה, ככל שחלות; דיווח על הכנסות ורווחים/הפסדים שמקורם במטבעות דיגיטלייםניתוק תושבוּת לצורכי מס ובכלל זאת מילוי טופס 1348 ועוד.

* נזכיר, כי ביום 10.3.2024 פרסמה רשות המסים את המדריך המלא להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותיך וחובותיך) לשנת-המס 2023 (קישור למדריך).
** תשומת לבכם, בין היתר, לטופס 150.
*** יושם אל לב, כי הנתונים הכלולים באישורים הנשלחים מהמוסדות הכספיים בדבר המס שנוכה במקור עלולים להיות בלתי-מדויקים. על-כן, יש להקפיד ולבדוק את נכונוּת הנתונים בטרם שילובם בדו"ח השנתי ונספחיו.
**** המוסדות הכספיים אינם מבצעים קיזוז הפסדים בין חשבונות שונים שבבעלות אותו נישום ואינם מביאים בחשבון הפסדים שנוצרו בשנות-מס קודמות.
***** נזכיר, כי קיימנו וובינר בן 3 שעות בנושא השינויים במיסוי מקרקעין בעקבות חוק ההסדרים ובכלל זאת במכלול הסוגיות המתעוררות בהשכרת דירת מגורים (המסלולים השונים, ניכוי הוצאות פחת ומימון, השלכות ההשכרה על החבות במס שבח ועוד). לפרטים לגבי רכישת ההקלטה והמצגת של הוובינר, לחצו כאן.
****** בהתאם לתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), התשס"ז-2006.

מובן שמשרדנו עומד לרשותכם בעניין זה.


אין לעקוף את מתווה הערר הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין

ביום 13.6.2023 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת בעניין דאהר.

עניינו של פסק-הדין בערעור שהגישו ששת המערערים על פסק דינו של בית-משפט השלום בנוף הגליל-נצרת (ת.א. 39188-05-23) במסגרתו נדוֹנה התביעה שהגישו ובה טענו לכשלים שונים הנוגעים לשומה שהוציא המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין נצרת) לפי מיטב השפיטה לגבי מקרקעין שבבעלותם.
לטענת המערערים, הם אינם חייבים למשיב דבר ולכן ביקשו להצהיר על בטלות השומה וההליכים שננקטו מכוחה, לרבות מחיקת הערת שעבוד. עוד ביקשו המערערים להצהיר, כי השגה שהוגשה על החלטת המשיב התקבלה, בְּשל היעדר מענה. לחילופין, ביקשו המערערים ליתן צו עשה המבטל את השומה ומורה למשיב לעשות למחיקת ההערה.
המשיב ביקש לסלק את התביעה על הסף בְּשל היעדר סמכות עניינית ובקשתו התקבלה.
מכאן הערעור, בו מבקשים המערערים לשכנע כי לא היה מקום לסילוק תביעתם על הסף. 

בית-המשפט, מפי השופט א' אברהם, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).

השופט אברהם קבע, כי המחוקק התווה בחוק מיסוי מקרקעין מתווה מיוחד לענייני הנוגעים למיסוי מקרקעין ובכלל זה נקבעו הליכי השגה בפני המנהל וערר בפני ועדת-הערר, כאשר התביעה שהגישו המערערים בבית-משפט השלום מבקשת לעקוף מתווה זה ולכן בצדק נדחתה תביעה זו.

אשר לטענתם של המערערים כי לא היה עליהם להגיש ערר לוועדת-הערר מהטעם שלא קופחו בהחלטת המנהל (כאמור בסעיף 88 לחוק מיסוי מקרקעין) שכּן יש לראות את השגתם כאילו התקבלה, קבע השופט, כי תביעתם של המבקשים מכוּונת להחלטותיו של המשיב, לא רק בכל הנוגע לשומה והוצאתה, אלא גם להליכים בהם נקט ובכלל זה הערת השעבוד שרשם ושאותה ביקשו למחוק; ועל-כן היה עליהם לפְנות לוועדת-הערר ולא לבית-משפט אזרחי.


העברת פסק-דין אזרחי לרשויות המס בעקבות מתנה פיקטיבית

במבזק מס' 2076 מיום 16.5.2024 דיווחנו, בין היתר, על החלטתו של בית-המשפט לענייני משפחה בפתח-תקווה (השופטת נ' גדיש) בבקשה שהוגשה על-ידי מחלקת חקירות ברשות המיסים לאפשר לה עיון בתיק שהתנהל לפני בית-המשפט במשך כעשר שנים בגין סכסוך כספי בין שני אחים.
נזכיר, כי ביום 23.10.2023 ניתן פסק-הדין של השופטת גדיש במסגרתו היא הורתה כי העתק ממנו יועבר לעיון רשות המיסים על-מנת שתשקול אם יש מקום לפתוח בחקירה כנגד מי מהאחים, לאור הדברים שעלו לכל אורך ההליך.*

* וכך נכתב בסעיף 13 לפסק הדין: "לכל אורך ההליך, דובר במפורש על העברת כספים דרך חשבונות של צדדים שלישיים בארה"ב או בשוויץ, על העברת מזומנים באמצעות 'בלדרים', על הצורך להלבין כספים ועוד. ביטויים כמו 'כסף שחור' ו'הלבנת כספים', נאמרו בפה מלא, באולם בית המשפט. התנהלות זו של הצדדים מקוממת. לפיכך , אני מורה כי העתק מפסק הדין יועבר לעיון רשות המיסים, אשר תשקול באם יש מקום לפתוח בחקירה כנגד מי מהאחים."

בנסיבות אלו, הגישה רשות המיסים את הבקשה האמורה, במסגרתה עתרה לקבל לעיונה את הפרוטוקולים, תצהירי הצדדים וכל מסמך אחר רלוונטי.
בהחלטתה מיום 28.1.2024, אפשרה השופטת גדיש לצדדים להודיע אם הם מתנגדים למבוקש.  המשיב 1 (התובע) לא הגיש דבר ומכאן שאינו מתנגד. לעומת זאת, המשיב 2 (הנתבע) התנגד לבקשת העיון, בין היתר, מהטעם שכלכל צעדיו, פעל והתנהל מתוך ידיעה ואמונה כי הסכסוך המשפחתי הארוך יישאר בתוך כתלי בית-המשפט נוכח החיסיון הקבוע בדין.*

* לטעמים הנוספים בבסיס התנגדותו של המשיב 2 לבקשת העיון, ראו פס' 6 להחלטה.

השופטת גדיש קיבלה את בקשת מחלקת חקירות וקבעה שיש לאפשר לה לעיין בתיקאך עיכבה את ביצוע החלטתה למשך 14 יום על-מנת לאפשר למשיב 2 לערער על ההחלטה (קישור להחלטה).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר פסק-דין של בית-המשפט לענייני משפחה באשדוד שניתן ביום 9.6.2024 (תמ"ש 48965-01-22), וזאת ביחס לתביעה שהגיש בן-זוג כנגד בת-זוגו לשעבר וכנגד בתם המשותפת, שבמסגרתה התבקש פסק-דין הצהרתי שבו ייקָבע שמחצית הזכויות בדירה הרשומה על שם הבת שייכות לתובע ולביטול המַתָנה שניתנה לבת ביחס לדירה.

לטענת התובע, העברת הדירה במתנה לבת נעשתה מתוך רצון להתחמק ממס רכישה (בסך של כ-100,000 ₪) בו חויבו בני-הזוג בגין בגין דירה נוספת שרכשו, ולא הייתה לו כל כוונה להעניק בפועל את הדירה במתנה לבת.
לעומת זאת, לטענת הנתבעות, כוונת בני-הזוג הייתה להעביר את הזכויות בדירה לבת, וזאת במתנה ללא תמורה.

השופטת ע' גיא קבעה, כי בחינת הנסיבות והראיות שהונחו בפני מלמדים על כך שכוונת הצדדים לא הייתה להתקשר בחוזה מתנה אלא להתחמק מתשלום מס רכישה באופן בו יתוקן מרְשם המקרקעין כך שהתובע ובת זוגו יירשמו כבעלים של דירה יחידה ויופטרו ממס הרכישה.

וכך, בין היתר, קבעה השופטת (פס' 32 ו-34): "במקרה דנן, לא מצאתי כי קיימת הצדקה לכך שהנתבעות ייהנו מתוצאות ההתחמקות ממס של הצדדים אשר נעשתה על דעת כל הצדדים להליך כולם ובשיתוף פעולה מלא ביניהם. דחיית התביעה, משמעה אישור ומתן הכשר להתחמקות הצדדים מתשלום מס רכישה, דבר הפוגע באינטרס הציבורי ומעודד התחמקות צדדים הרוכשים דירה נוספת, מתשלום מס באמצעות רישום דירות על שם בני משפחה אחרים, כאמור תוך פגיעה בקופה הציבורית כולה ועל בית משפט למנוע זאת. כך גם ניתן לרפא הפגם באמצעות העברת פסק הדין לרשויות המס, אשר סביר שיגבו המס הנדרש וידעו לעמוד על כלל זכויותיהן מתוך ראיית האינטרס הציבורי בכללותו על כל המשתמע מכך [...] עוד מצאתי מקום, בשים לב לתוצאות פסק הדין להורות על העברת העתק פסק הדין לאגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין בבאר שבע, המתבקש לפעול בהתאם להוראות הדין וסמכותו על פי חוק." [ההדגשה במקור.]