לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזר מקצועי בנושא חברות ארנק; מינויים בכירים ברשות המסים; חשבוניות פיקטיביות

30/11/2017

חוזר מס הכנסה 10-2017
במבזק מיום 30.1.2016 דיווחנו אודות פרסום חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 (קישור לחוק).
בגדרו של החוק, נוספו, בין היתר, לפקודת מס הכנסה הוראות סעיף 62א שעניינן במיסוי חברות ארנק (ראו סעיף 94(2) לחוק, ע' 276 ואילך וכן סעיף 95(1) לחוק, ע' 278).
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה את החוזר שבנדון (קישור לחוזר) שעניינו באותן הוראות סעיף 62א לפקודה, והכולל גם דוגמאות לגבי אותן הוראות.
 
פסק-הדין בעניין לון-אורן אריזות 
פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין לון-אורן אריזות (2005) בע"מ.
עניינו של הערעור בשומת מס תשומות שהוציא המשיב (מנהל מע"מ ת"א 2) למערערת בגדרהּ שלל המשיב את ניכוי מס התשומות בחשבוניות מס שהוציאו למערערת ארבע חברות, וזאת בטענה שחשבוניות אלו לא שיקפו עסקאות אמת בין הצדדים הנכונים והאמיתיים של העִסקה; ושהמערערת לא נקטה בכל האמצעים הסבירים על-מנת לאמֵת את המסמכים הנחזים לחשבוניות.
המערערת, מצדה, טענה כי מס התשומות הכלול בחשבוניות האמורות נוכה כדין.
 
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופטת י' סרוסי, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).
 
מינויים בכירים ברשות המיסים
מנהל רשות המסים, מר משה אשר, הודיע על בחירתה של רו"ח פזית קלימן לתפקיד סמנכ"לית בכירה לשומה וביקורת.
רו"ח קלימן תחליף בתפקידה החדש את רו"ח מירי סביון, שנבחרה לפני כחודשיים לתפקיד משנה למנהל רשות המסים וכן עתידה לשַמש גם כסמנכ"לית בכירה לתכנון ולכלכלה.
קלימן, שהֵחלה את דרכה ברשות המסים לפני כ-23 שנים, משַמשת מזה כארבע שנים וחצי כפקידת-שומה כפר-סבא ולפני כן שימשה כפקידת-שומה רחובות במשך כשלוש שנים ועוד קודם לכן, מילאה את תפקיד סגנית פקיד-שומה כפר-סבא במשך כתשע שנים.
אנו מאחלים לה הצלחה רבה בתפקיד החדש.