לוגו אלכס שפירא ושות׳

תשלום בגין אי-תחרות מחברה קשורה = דיבידנד?; החלטות מיסוי חדשות בנושא אופציות לעובדים; מינויים בכירים ברשות המיסים; תיקוני דוחות 102

17/07/2017

פסק-הדין בעניין יונסיאן
פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בערעור שהוגש על-ידי דניאל יוניסיאןיוניסיאן אחזקות בע"מו יוניסיאן ייעוץ בע"מ.
עניינו של פסק-הדין בתשלום ששולם למערער בגין התחייבותו לאי-תחרות.
 
למַעבר למבזק בנושא זה לחצו כאן.
 
החלטות מיסוי חדשות בנושא אופציות לעובדים
מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שתי החלטות מיסוי חדשות:
  • החלטת מיסוי 3223/17 (קישור להחלטה) העוסקת בחברה תושבת ישראל שהינה חברת בת של חברה ציבורית שאינה תושבת ישראל ואשר מניותיה הוקצו לעובדיה במסגרת הוראות סעיף 102 לפקודה באמצעות נאמן במסלול רווח הון. בכוונת החברה להקצות "יחידות מניה" לאותם עובדים שיבחרו לרכוש מניות של חברת האם (נוסף למניות שהוקצו להם במסגרת הוראות סעיף 102) ואשר בהתקיים תנאים מסוימים (ובהם המשך יחסי עובד-מעביד בין החברה לעובד) תוקצה להם תחתן מניות של חברת האם. עניינה של ההחלטה בהסדר המס שיחול על הקצאת יחידות המניה והמניות שתוקצינה, כאמור, תחתן.
  • החלטת מיסוי 8597/17 (קישור להחלטה) שעניינה בשינוי תנאי אופציות שהוקצו במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה. השינוי הינו הארכת תקופת המימוש ביחס לאופציות בשלות בידי עובדים שסיימו את העסקתם בחברה.
תיקוני דוחות 102 בעקבות חקיקת "נטו משפחה"
במבזק מיום 16.5.2017 דיווחנו אודות פרסום חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז–2017 ("החוק"(קישור לחוק), בגדרו נקבע, כי בשנות-המס 2017 ו-2018 יוגדלו נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדיהם שטרם מָלאו להם 6 שנים בשנת-המס. זאת, כמפורט בחוק ובתחולה רטרואקטיבית מיום 1.1.2017.
 
ואילו במבזק מיום 4.6.2017 דיווחנו, כי פורסמה הנחייתה בעניין זה של רו"ח מירי סביון (סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים) לפקידי-השומה, המעסיקים ולשכות השירות (קישור להנחייה).
 
עוד דיווחנו, וזאת במבזקים מיום 28.6.2017 ומיום 11.7.2017, כי רשויות המס פרסמו מחשבון לחישוב נקודות הזיכוי (קישור למחשבון); וכי רשויות המס עדכנו את מדריך הטבות המס להורים עם ילדים קטנים (קישור למדריך).
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הודעתה של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה ובקורת ברשות המסים (קישור להודעה), לפיה מעסיקים שהמס שניכו ביֶתֶר* מעובדיהם בחודשים ינואר–מאי 2017 גבוה מסכום המס שעליהם להעביר בחודש יוני כך שהם זכאים להחזר,** יִפנו למשרדי השומה בבקשה לתיקון דוחות 102 בגין החודשים הקודמים, וזאת הָחל מחודש מאי ואחורה.
* לאור חקיקת "נטו משפחה".
* בגין אותו חלק מהמס שניכו מהעובדים והעבירו לרשות המסים בחודשים ינואר עד מאי, אשר הוחזר לעובדים במשכורת חודש יוני ולא ניתן לקזזו במלואו כנגד חבות המס בחודש זה.
 
מינויים בכירים ברשות המיסים
מנהל רשות המסים, מר משה אשר, הודיע על מספר מינויים חדשים שנכנסו לתוקף לאחרונה ברשות המסים: גב' זילפה גלינדוס מונתה לתפקיד סמנכ"לית בכירה אכיפה וגבייה ברשות (במקום מר זאב פורת, אשר פרש לאחרונה לגמלאות לאחַר 38 שנות שירות), גב' מיכל בירנפלד מונתה לתפקיד פקידת-השומה חולון (במקום גב' יעל מירון שעברה לכַהן בתפקיד פקידת-השומה פתח תקווה), מר עופר גורג'י מונה לתפקיד פקיד-שומה נתניה (במקום מר אילן עדני שעבר לכַהן בתפקיד פקיד-שומה תל-אביב 4), מר אהוד בבא מונה לתפקיד ממונה אזורי מע"מ חדרה (במקום מר רפי גבאי, שמילא את התפקיד במקביל להיותו ממונה אזורי מע"מ פתח תקווה) וגב' שגית חבר מונתה לתפקיד סגנית פקיד-שומה טבריה (במקום מר עדי זיידמן שעבר לתפקיד סגן פקיד-השומה בצפת).
אנו מאחלים הצלחה רבה לכל מקבלי התפקידים החדשים.