לוגו אלכס שפירא ושות׳

פיצוי מס רכוש בגין נזקי אינתיפאדת אל אקצה; דרישת תשלום דמי ביטוח לאומי בעקבות הסכם פשרה עם פקיד-השומה; מדריך להגשת בקשה להחזר מס

14/12/2015

פסק-הדין בעניין קטיף מושב שיתופי בע"מ ואח' (קישור לפסק-הדין)
עניינו של פסק-הדין בבקשת רשות ערעור מטעם מנהל מס רכוש וקרן פיצויים על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, במסגרתו התקבל חלקית ערעור המשיבים – 156 חקלאים שהתגוררו בשעתו בגוש קטיף – על החלטת ועדת-ערר מס רכוש וקרן פיצויים אזור תל-אביב.
בית-המשפט המחוזי קיבל תביעות פיצויים שהגישו המשיבים בגין נזקים שספגו, לטענתם, כתוצאה מאירועי אינתיפאדת אל אקצה במהלך העונה החקלאית 2003–2004, אך דחה תביעות דומות ביחס לעונת 2004–2005. מכאן הערעור.
בית-המשפט העליון קיבל ברוב דעות את בקשת רשות הערעור ואת הערעור והחזיר על-כנה את החלטתה של ועדת-הערר.
 
פסק-הדין בעניין מאיר בן חמו (קישור לפסק-הדין)
עניינו של פסק-הדין בתביעה שהגיש התובע כנגד המוסד לביטוח לאומי לביטול דרישת תשלום דמי ביטוח שהוּצאה לתובע בעקבות הסכם פשרה שנחתם בין התובע לבין פקיד-השומה, בגדרו הוסכם כי התובע ישלם לרשויות המס סך של 100,000 ש"ח בגין חובות מס לשנת-המס 2004.
לטענת התובע, הסך של 100,000 ש"ח בו חויב במסגרת הסכם הפשרה אינו נובע מתוספת הכנסה כעצמאי. לחלופין, טוען התובע, כי הנתבע השתהה בהפעלת סמכותו באופן שיש בו כדי להביא לבטלות דרישת תשלום החוב.
בית-הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע דחה את התביעה.
 
מדריך להגשת בקשה להחזר מס (קישור למדריך)
רשויות המס פרסמו לאחרונה מדריך מפורט המיועד לסייע ליחידים אשר אינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי לפקיד-השומה, אך מעוניינים בכל זאת להגיש דו"ח כבקשה להחזר מס.
המדריך כולל הסבר מקיף ובלשון פשוטה במספר נושאים, ובכללם אופן חישוב החבות במס, דברי-הסבר למילוי הדו"ח השנתי בטופס 135 ופירוט נקודות הזיכוי והזיכויים המוקנים ליחיד.