לוגו אלכס שפירא ושות׳

האם ניתן להוריש ולרשת הפסדים לצורכי מס?

09/11/2015

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין בנימין ואורי שרגא (קישור לפסק-הדין).

עניינו של פסק-הדין בשאלה, האם ניתן להוריש ולרשת הפסדים לצורכי מס, בכלל; והאם, למצער, ניתן להוריש ולרשת הפסדים מעסק מסוים כך שההפסדים יקוזזו כנגד רווח הון (שבח) שיופק בידי היורשים ממכירת נכס ששימש באותו עסק, בפרט.

עוּבדות המקרה בתמצית הינן כדלקמן:
המערערים, בנימין ואורי שרגא, הינם אחים שירשו מאמם המנוחה מקרקעין שבהם היא ניהלה קונדיטוריה ובעטיה נוצרו לה הפסדים עסקיים.
לימים, נפטרה המנוחה והמערערים מכרו את המקרקעין. 
במכירת המקרקעין כאמור נוצר למערערים רווח הון (שבח) שכנגדו ביקשו המערערים לקזז את הפסדיה העסקיים (המועברים) של המנוחה. זאת, בטענה, כי הפסדים אלה עברו אליהם בירושה מהאם המנוחה.
המשיב, פקיד-שומה חולון, סירב לקיזוז המבוקש, ומכאן הערעור שהוגש באמצעות משרדנו לבית-המשפט המחוזי.

בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט ה' קירש, דחה את הערעור.

בפסק-דין ארוך ומפורט נדרש השופט קירש בהרחבה לטעמים השונים שהעלה הח"מ לתמיכה בקיזוז המבוקש ודחה אותם, הגם שקבע כי הם ללא ספק "שובי לב" ופָּסק הוצאות משפט למשיב בצורה מתונה ביותר.
מטבע הדברים, קצרה היריעה מלהשתרע במסגרת זו לגבי מִכלול הטעמים השונים שהעלה הח"מ, ועל-כן אנו ממליצים לקרוא בעיון את פסק-הדין, הכולל, כאמור, דיון מעמיק בטעמים אלה.
כאן רק נציין, כי בכוונת משרדנו להגיש ערעור לבית-המשפט העליון על פסק-הדין.