לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס דחו את מועד תשלום המקדמה והדיווח על רווחים בשוק ההון ל-31.10.2006

26/07/2006

במבזק ששלחנו אליכם ביום 16.7.2006 ציינו, כי רשויות המס שוקלות לדחות את מועד הדיווח ותשלום המקדמה על רווחי הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים ויחידות בקרנות נאמנות.

ואכן, הבוקר רשויות המס הודיעו, כי הוחלט להעניק ארכה כוללת להגשת הדיווח ותשלום המקדמה כאמור עד ליום 31.10.2006. זאת, בכפוף לתשלום הפרשי הצמדה וריבית מיום 31.7.2006 ועד ליום התשלום בפועל.

בגדרהּ של אותה החלטה ציינו רשויות המס, כי באותם מקרים בהם ישוכנע פקיד-השומה, כי עשוי להיווצר כפל-חיוב במקדמה (הכּוונה למקרים בהם שיעור המקדמה ''הרגילה'' שמשלם הנישום בגין הכנסותיו הושפע באופן מהותי מחבות המס של הנישום בשנת 2005 בגין רווחים בשוק ההון), רשאי הוא להקטין את סכום המקדמה על רווחי הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים ויחידות בקרנות נאמנות.