לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא הקצאת אופציות לעובד לשעבר

27/11/2014

האם הקצאת אופציות לעובד לשעבר שמקורהּ בהתחייבות שניתנה לעובד עוד במהלך עבודתו בחברה נכללת במסגרת הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה?
בשאלה זו דנה החלטת מיסוי חדשה שפרסמה מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים (קישור להחלטה).

במסגרת ההחלטה נדחתה בקשת החברה המַקצה להחיל על האופציות את הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה ונקבע, כי אלו כפופות להוראות סעיף 3(ט) לפקודה, כך שאירוע המס יחול במועד מימוש האופציות למניות והכנסתו של העובד לשעבר במועד זה תסוּוג כהכנסת עבודה על-פי סעיף 2(2) לפקודה ותחויב במס בשולי הקבוע בסעיף 121.
זאת, מהטעמים המפורטים בהרחבה בהחלטה ובכלל זאת לאור נוסחו ותכליתו של סעיף 102 לפקודה.