לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי חדשה בנושא החבות במע"מ בעסקות טרייד-אין של רכבים פרטיים; הנחייה לגבי שווי שימוש ברכבי מאגר

03/11/2014

הנחיית רשות המיסים לגבי שווי שימוש ברכבי מאגר

פורסמה הנחייתה של גב' מירי סביון, סמנכ"ית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, לגבי מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר של מעביד (קישור להנחייה).

בגדרהּ של ההנחייה, המתייחסת רק לרכב מאגר שהשימוש בו הוא לפעילויות שוטפות של המעביד ואינו מוקצה לעובד כלשהו (כאמור בהנחייה), מפורטת התייחסותה המעודכנת של רשות המיסים לרכב מאגר כאמור. זאת, בהמשך להסכם הפשרה בין הרשות לבין עובדי סגל המחקר ברפאל בתביעה שהוגשה על-ידי האחרונים.


החלטת מיסוי חדשה בנושא החבות במע"מ בעסקות טרייד-אין של רכבים פרטיים

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה (קישור להחלטה).

עניינה של ההחלטה בחברה יבואנית לרכב העוסקת בייבוא שיווק ומכירה קמעונאית של רכבים חדשים, כאשר בחלק מהעִסקות החברה מבצעת טרייד-אין לרכבים הישנים, במישרין או בעקיפין באמצעות גוף קשור ("הטרייד"). זאת, בדרך של מתן זיכוי ללקוח עבוּר הרכב הישן לפי "מחיר מחירון" וקבלת זיכוי כספי מהטרייד לפי שווי השוק של הרכב שלעיתים הינו נמוך ממחיר הזיכוי.

במסגרת ההחלטה, התקבלה בקשת החברה להוצאת תעודת זיכוי פנימית לספרים בגובה ההנחה (ההפרש בין מחיר רכישת הרכב הישן מהלקוח (הסכום בו זוּכה הלקוח) לבין שווי השוק של הרכב באותו מועד).

זאת, בכפוף לתנאים והסייגים המפורטים בהרחבה בהחלטה.