לוגו אלכס שפירא ושות׳

ועדת-הערר: מהו יום הרכישה במכירת זכות במקרקעין בידי מי שהיה במקור דייר מוגן ולימים רכש את זכויות הבעלוּת במקרקעין?

01/09/2014

פורסם פסק-הדין של ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין מנחם (קישור לפסק-הדין).

עניינו של פסק-הדין בחנות שהוחזקה במקור על-ידי אביהם המנוח של העוררים כשוכר, וזאת מיום 5.2.1954 ובמשך פרק זמן ממושך אשר הספיק לרכישת הגנה מכח חוק הגנת הדייר (בגין השכירות המוגנת לא שולמו דמי מפתח).
לימים, נפטר המנוח ובנו, העורר 1, המשיך בעסקי החייטות בהם עָסק הראשון.
בשנת 1988 רכשו יורשיו של המנוח את זכויות הבעלוּת בחנות (שהייתה, כאמור, תפוסה בידיהם).
בשנת 2009 נמכרה החנות לצד שלישי, כאשר בדיווח שהוגש על-ידי העוררים למשיב, מנהל מיסוי מקרקעין מרכז, נטען, כי יום הרכישה של הזכויות בחנות לעניין החבות במס שבח הוא המועד בו שכר האב המנוח את החנות (דהיינו, 5.2.1954) ולא מועד רכישת זכויות הבעלוּת בשנת 1988.
לחלופין, טענו העוררים, כי יש ליתן להם ניכוי רעיוני בגין דמי המפתח (שכאמור, לא שולמו בפועל). 

ועדת-הערר, בחוות-דעת של יו"ר הוועדה ס' הנשיא (בדימ') השופטת ר' שטרנברג-אליעז ושל חבר הוועדה עו"ד ושמאי מקרקעין ד' מרגליות, בהסכמת חבר הוועדה רו"ח א' מונד, דחתה את הערר.