לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת בדבר תשלום המס לשנת 2005

16/01/2006

כידוע, נישום מחויב בתשלום הפרשי הצמדה בצירוף ריבית בשיעור שנתי של 4% בגין חובו למס הכנסה. החבות בריבית והפרשי הצמדה כאמור נצברת מתום שנת-המס ואלה אינם מותרים בניכוי.

על-מנת להימנע מתשלום הריבית והפרשי ההצמדה כאמור, רצוי לערוך חישוב של חבות המס המשוערת ולהשלים את ההפרש (ככל שקיים) בינהּ לבין המקדמות ששולמו.

נזכיר, כי אם מלוא ההפרש ישולם עד ליום 31.1.2006, יהיה הנישום זכאי לפטור ממלוא הפרשי ההצמדה והריבית.