לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפטור ממע"מ על מתן שירותי בנייה במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי יוחלף במע"מ בשיעור אפס?

15/06/2014

פורסם תזכיר חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014 (קישור לתזכיר).

בגדרו של התזכיר מוצע לבצע מספר שינויים בחוק מע"מ ובכלל זאת להחליף את הפטֹר ממע"מ (הקבוע בסעיפים 31א ו-31ב לחוק) על מתן שירותי בנייה במסגרת תכנית תמ"א 38 ובמתחמי פינוי בינוי - במע"מ בשיעור אפס, כך שנותני השירותים יהיו רשאים לנַכּוֹת את מס התשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו להם.

עוד מוצע לקבוֹע מע"מ בשיעור אפס גם על מתן שירותי בנייה במסגרת תכנית תמ"א 38/2.