לוגו אלכס שפירא ושות׳

פסק-הדין של בעניין אי-אונליין – התיישנות שומות לפי מיטב שפיטה ושלילת זכאות לקיזוז הפסדים בטענת מלאכותיות

30/03/2014

במבזק מיום 12.3.2014 נדרשנו להחלטתו של בית-המשפט העליון בבקשת רשות הערעור שהוגשה על-ידי אי אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ (קישור להחלטה). 

בעקבות פניות רבות שקיבלנו בעניין זה, להלן קישור לפסק-הדין של בית-המשפט המחוזי (השופט מ' אלטוביה) נשוא ההחלטה האמורה.

קישור לפסק-הדין קמא