לוגו אלכס שפירא ושות׳

אוּשר לפרסום פסק-הדין מחודש נובמבר 2013 בעניין אבנר קופל ואח' – גביית חוב מס של חבר-בני-אדם ממי שקיבל את נכסיו ללא תמורה / בתמורה חלקית (סעיף 119א לפ

20/02/2014

אוּשר לפרסום פסק-הדין מחודש נובמבר 2013 של בית-המשפט לעניינים מנהליים בבאר-שבע בעניין אבנר קופל ואח' (קישור לפסק-הדין).

בגדרו של פסק-הדין, קיבלה השופטת נ' נצר את טענת רשות המיסים ופקיד-שומה אשקלון ביחס למערערים 1 ו-2 (מר אבנר קופל וחברת ק. מאי אחזקות בע"מ שהינה בבעלותו בשיעור 99%) וקבעה, כי עלה בידיהם להוכיח קיומם של מלוא התנאים להחלת הוראות סעיף 119א(א)(1) לפקודת מס הכנסה.*

* לפי הוראות אלו, "היה לחבר-בני-אדם חוב מס ונתפרק או העביר את נכסיו ללא תמורה או בתמורה חלקית בלי שנותרו לו אמצעים בישראל לסילוק החוב האמור, ניתן לגבות את חוב המס שהחבר חייב בו ממי שקיבל את הנכסים בנסיבות כאמור".

זאת, ביחס לחובותיה של חברת רב אור סוכנויות לביטוח (1998) בע"מ, שבבעלות מר קופל (50%) והמערער 3, מר דוד נאור (50%).

השופט נצר קיבלה את הערעור שהוגש על-ידי המערער 3 וקבעה, כי לגביו אין עילה לדרישה מכוח הסמכות הנתונה בסעיף 119א לפקודה.