לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו טפסים מעודכנים לגבי חברה משפחתית

18/02/2014

כזכור, במסגרת חוק ההסדרים* בוצעו שינויים מהותיים בכללי המיסוי החָלים על חברות משפחתיות, בהם דנו בהרחבה בערב העיון המיוחד שקיימנו ביום 17.11.2013.**

* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013. להורדת חוק ההסדרים, לחצו כאן.
** להורדת טופס לרכישת המצגת המפורטת (119 שקופיות) מערב העיון, לחצו כאן.

במבזק מיום 18.12.2013 דיווחנו אודות פרסום נוסח מעודכן של טופס 2585א (טופס בקשה להכרה בחברה משפחתית), הזהה, ככלל, לטופס שנהג בעבר (קישור לטופס המעודכן). 

היום פורסמו שני טפסים מעודכנים נוספים:

האחד, טופס 2586 – הודעת חברה משפחתית על החלפת נישום מיַיצג בחברה (קישור לטופס המעודכן).

השני, טופס 2590 – הודעת חברה על הפסקת ההכרה בה כחברה משפחתית (קישור לטופס המעודכן).*

* נזכיר, כי במסגרת כללי המיסוי החדשים שונו, בין היתר, ההוראות שעניינן בשינוי סיוּוגן של חברות משפחתיות לחברות "רגילות", כך שחברות משפחתיות המבקשות לשנות את סיוּוגן ולהפוֹך לחברות "רגילות" צריכות ליתן על כך הודעה מראש לפקיד-השומה, וזאת לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת-המס. זאת, בניגוד לדין שחל בעבר, ולפיו ניתן היה ליתן את ההודעה עד למועד הגשת הדו"ח השנתי, דהיינו בשנת-המס העוקבת.

עוד נזכיר, כי באותם מקרים בהם חברה משפחתית תבקש לחזור ולהיחשב לחברה "רגילה", היא לא תוכל בעתיד לשוב ולהיחשב לחברה משפחתית!