לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס פרסמו מדריך לתשלום ולהקלות מס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל

21/01/2014

רשויות המס פרסמו מדריך לתשלום ולהקלות מס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל (קישור למדריך).

בגדרו של המדריך התייחסות לשלושת המסלולים הקיימים, דהיינו מסלול הפטוֹר ממס (מלא או חלקי); מסלול החיוב במס בשיעור 10% (סעיף 122 לפקודה); ומסלול החיוב במס שולי.

ניתוח נוסף של שלושת המסלולים האמורים מצוי באתר האינטרנט של משרדנו (קישור).