לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 198 לפקודת מס הכנסה – שינויים דרמטיים בכללי המיסוי החלים על חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה

26/12/2013

פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 198), התשע"ד-2013 ("התיקון").

בגדרו של התיקון, אוגד ההסדר בדבר חברה נשלטת זרה ובדבר חברת משלח יד זרה תחת פרק רביעי 1 לפקודה.
במקביל, בוצעו שינויים מהותיים בכללי המיסוי החָלים של שני סוגי החברות האמורות.

להורדת התיקון, לחצו כאן.