לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט: שאלת זכאותו של ארגון שירותי ההצלה הקתולית לפטור ממסים בישראל; ההבחנה בין "עסקה מלאכותית" לבין "סיווג מחדש" לעניין נטלי הראייה והשכנוע

28/10/2013

פורסמו פסק-דין והחלטה של בית-המשפט המחוזי בירושלים ובית-המשפט המחוזי מרכז-לוד.

פסק-הדין בעניין שירותי ההצלה הקתולית (קישור לפסה"ד)
המשיב, פקיד-שומה ירושלים 1, הוציא למערער, מלכ"ר כמשמעותו בחוק מע"מ המשַמש כנציג המוסמך של ארגון שירותי ההצלה הקתולית, שומות לשנים 2001-1997 בגדרן חויב לשלם מס מעסיקים, מס שכר וניכוי מס במקור מדמי הבראה ומתשלום שכר דירה.
לטענת המערער, הוא פטוּר מתשלום מיסים בישראל מאחַר שאין לו פעילות בישראל, וגם מכוח הסכם פטוֹר מתקופת הממלכה הירדנית אשר אושרר על-ידי המדינה ("הסכם הפטוֹר").

בית-המשפט המחוזי בירושלים, מפי השופטת מ' מזרחי, קיבל את הערעור.
השופטת מזרחי קבעה, כי הגם שהוכח כי למערער פעילות מסוימת בישראל, המערער אכן פטוּר ממס בהתאם להסכם הפטוֹר, כאשר יש להחיל לעניין זה את פסק-הדין שניתן בעניין הפדרציה הלותרנית העולמית (עמ"ה 418/00). 

ההחלטה בעניין פנסטר (קישור לפסה"ד)
עניינה של ההחלטה בבקשת המערערים להורות על הפיכת סדר הראיות בערעור, כך שקוֹדם תישמענה העדויות מטעם המשיב ולאחר מכן העדויות מטעם המערערת, וכן להעביר את נטל ההוכחה על כתפי המשיב. זאת, מהטעם שהמשיב מַסווה טענה של "עסקה מלאכותית" בכינוי "סיווג מחדש".

בית-המשפט המחוזי מרכז, מפי השופט ד"ר א' סטולר, קיבל את הבקשה.

השופט סטולר סקר בהרחבה את הפסיקה והספרות הרלבנטית והגיע למסקנה, כי המשיב שינה את המצג העובדתי של המערערים, ועל-כן אין מדובר בסיווג מחדש אלא בטענה לעסקה מלאכותית כמשמעותה בסעיף 86 לפקודה, וכנגזר מכך על המשיב להתחיל בהבאת הראיות.*

* נזכיר, כי השופט ד"ר סטולר נדרש בעבר לסוגיה דומה בעניין פליינג קרגו (קישור להחלטה) ומסקנתו שם הייתה, כי ניתוח טענותיו של המשיב מצביע על כך שעיקר טענותיו נסב סביב עסקה בדויה או עסקה מלאכותית, ומשכך רובץ נטל ההוכחה על כתפיו והוא זה שיפתח בהבאת הראיות.