לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט המחוזי: על רשות המסים ומשרד האוצר לחשוף את הטבות המס מכוח חוק עידוד השקעות הון – "Knowledge itself is power"

09/07/2013

ביום 8.7.2013 ניתן פסק-הדין של שופטת בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, ד"ר מ' אגמון-גונן, בעניין גלובס פבלישר עיתונות 1983 בע"מ (קישור לפסה"ד).

באותו מקרה ביקשו העותרים, עיתון "גלובס" ואחד מעורכיו (מר אלי ציפורי), לקבל מידע מרשות המיסים וממשרד האוצר בדבר הטבות המס הניתנות מכוח החוק לעידוד השקעות הון.
היות שבקשת העותרים נדחתה על-ידי רשות המסים ומשרד האוצר, הגישו העותרים עתירה לבית-המשפט המחוזי, בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים.

בפסק-דין מפורט ומנומק, שלוֹ השלכות מהותיות, קיבלה השופטת ד"ר אגמון-גונן את העתירה, וקבעה, כי על המשיבים (דהיינו, רשות המיסים ומשרד האוצר) להעביר לעותרים מידע אודות החברות שקיבלו הטבות מס בהתאם לחוק עידוד השקעות הון במהלך השנים 2012-2006 וכן את זהוּת עשר החברות שקיבלו את הטבות המס הגבוהות ביותר בכל שנה, לרבות גובה ההטבות שניתנו להן, והכל בתוך 7 ימים ממועד מתן פסק-הדין.