לוגו אלכס שפירא ושות׳

עדכון והגדלת מקדמות שוטפות

17/04/2013

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט השלום בירושלים בעניין כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (קישור לפסה"ד).

באותו מקרה, הגישה התובעת תביעה כספית להשבת סך של כ-1.2 מיליון ש"ח שנגבו, לטענתה, בהטלת קנסות שלא כדין ובדין נזקים שנגרמו לה בחיובה שלא כדין בתשלום בטרם מועד החיוב.
בתביעתה, טוענת התובעת כנגד עדכון והגדלת שיעור המקדמות על-ידי הנתבעת, רשות המיסים, בגין שנות-המס 2006-2004 ללא סמכות והשתת קנסות שלא כחוק עקב כך שגרמו לה נזק כספי.

השופטת מ' ליפשיץ-פריבס דחתה את התביעה, וזאת לאחר שניתחה את הוראות סעיפים 175-174 ו-180(ב) לפקודת מס הכנסה.