לוגו אלכס שפירא ושות׳

הוראות מקצועיות חדשות של רשויות המס: אישור זכאות לעולים חדשים/תושבים חוזרים ותיקים; כללי חשבונאות לעניין הדו"חות השנתיים

15/01/2013

פורסמו שתי הוראות מקצועיות חדשות של רשויות המס:

הטיפול בבקשה לקבלת אישור זכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק (הוראת ביצוע (מ"ה) 2-2013)
כידוע, במסגרת תיקון 168 לפקודת מס הכנסה הוקנו הטבות מרחיקות לכת ליחידים הנחשבים לעולים חדשים (דהיינו, יחיד שהיה לראשונה לתושב ישראל) או לתושבים חוזרים ותיקים.
כתוצאה מהתיקון, התעוררו פניות רבות של תושבים המבקשים לקבלת אישור מרשויות המס ביחס לסיווּגם כעולים חדשים/תושבים חוזרים ותיקים.
על-מנת לייעל את תהליך העבודה בעניין זה, הוחלט ברשות המיסים לקבוֹע מנגנון לטיפול בבקשות אלו. על החלטה זו יש כמובן לברך.
עניינה של הוראת הביצוע החדשה הוא אפוא, במנגנון האמור ובכלל זאת בהנחיות הפרטניות לקליטה וטיפול בבקשות.

כללי חשבונאות מקובלים לעניין הדו"חות השנתיים לפי סעיף 131 לפקודה (חוזר מ"ה 1-2013)
עניינו של חוזר זה בקביעת כללי החשבונאות המקובלים לעניין הדו"חות הכספיים המוגשים לפקיד-השומה יחד עם דו"חות המס השנתיים.
החוזר דן בסוגיות נוספות הקשורות לכך ובכלל זאת דו"חות כספיים בשפה האנגלית, תיקון טעות בדו"חות הכספיים ושינוי מדיניות.