לוגו אלכס שפירא ושות׳

פיצוי לעסקים מאזור הדרום שנפגעו בנזק עקיף בשל הלחימה במבצע "עמוד ענן"

02/01/2013

בהמשך למבזק מהבוקר בדבר פרסום ההנחיות והטפסים הדרושים לקבלת פיצוי בגין נזקים עקיפים שנגרמו בְּשל המלחמה בדרום, נבקש לעדכנכם, כי פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ג-2012.

קישור לתקנות