לוגו אלכס שפירא ושות׳

מועד ההכרה בהפרשה להתחייבות וביטול ההפרשה

30/12/2012

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין לוכסמבורג פומל בע"מ (ע"מ 1079-07).

המערערת עָסקה למן הקמתה, בשנת 1968, בפעילות תעשייתית בתחום הכימיקלים המיוחדים. בתחילת שנת 1998 התקשרה המערערת בהסכם עם חברה נוספת, בגדרו סוכם על הקמת מיזם משותף לייצור חומר חדש שהמערערת פיתחה. זאת, באמצעות חברה חדשה שתרכוש מהמערערת נכסים מוחשיים ובלתי-מוחשיים.
המחלוקת העיקרית בין הצדדים נעה סביב השְאלה, האם הייתה למערערת התחייבות להקמת מפעל לחברה החדשה, אשר בגינהּ היה מקום לרשוֹם הפרשה.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט מ' אלטוביה, דחה את הערעור.

השופט אלטוביה אומנם דחה את טענת המשיב, לפיה למערערת לא הייתה כל התחייבות להשלמת המפעל, בקובעו, כי התחייבות כאמור אכן התגבשה וכי ההפרשה נרשמה כנגד עלות המפעל כדין.

עם זאת, ולאחַר שסָקר את הפסיקה הרלבנטית בנושא ההכרה בהפרשה לצורכי מס, קיבל השופט אלטוביה את טענתו החלופית של המשיב, לפיה ההתחייבות האמורה בוטלה בפועל כבר בשנת 2000, וזאת עם הפסקת הייצור במפעל, ולא בשנת 2003 כפי שטענה המערערת. בהתאם, נקבע, כי על המערערת לשלם מס רווחי הון בגין ביטול ההתחייבות כאמור.