17/06/2018 דחייה נוספת ואחרונה של מועד הדיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס; החלטת מיסוי בנושא שינוי מבנה; פיצוי מס רכוש בגין נזק עקיף לתיירות בְּשל המצב הביטחוני בצפון ובעוטף עזה; פורסמו התנאים לעניין סעיף 15(ט)(1)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין  
  12/06/2018 בית-המשפט העליון קיבל את הערעור שהגיש פקיד-השומה על פסק-הדין בעניין גמול אמריקה בע"מ; זקיפת שווי שימוש רכב  
  11/06/2018 החלטות הכופר לשנת 2016; הוראת ביצוע בנושא ניתוב ושינויים בדו"חות המס השנתיים; ריבית על הלוואת בעלים; היטל עובדים זרים בחקלאות וחיוב במס בגין העמדת קרוואנים; פיצוי מס רכוש בגין נזק עקיף לתיירות  
  05/06/2018 שכ"ט המתקבל באמצעות אסימונים מבוזרים; כספים ממימוש מקרקעין באיראן כהסבר לגידול בהון; מכירת מקרקעין במחיר נמוך משמעותית ממחיר השוק ועוד  
  02/06/2018 תם ולא נשלם – פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בדיון הנוסף בנושא החבות בהיטל עובדים זרים  
  30/05/2018 החלטות מיסוי בנושא אופציות לעובדים; דו"ח סיכום פעילות החטיבה המקצועית לשנת-המס 2017; דיבידנד בין-חברתי וסעיף 18(ג) לפקודה; פחת במכירת דירת מגורים ועוד  
  27/05/2018 נוהל מתן ארכות; הגדלת משכורת בחברה משפחתית תוך יצירת הפסד לנישום המייצג; גביית חוב מ"ה לפי סעיף 119א לפקודה; מע"מ במכירת פירות וירקות במארזים מעוצבים  
  24/05/2018 עדכון כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ); החלטות מיסוי בנושא מע"מ ושינוי מבנה; חשבוניות פיקטיביות  
  15/05/2018 זקיפת שווי בגין ימי גיבוש לעובדים; טפסים חדשים: מיסוי מקרקעין וחוק עידוד; רישום זמני כ"עוסק" עד להכרעה בערעור ועוד  
  10/05/2018 שינוי ייעוד ותיקון שומה; מס רכישה בהעברת מניות איגוד מקרקעין; חשבונית שהוּצאה שלא כדין אינה רק חשבונית פיקטיבית  
  07/05/2018 פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בעניין אור שרה בע"מ ואח' – קיזוז הפסדים שמקורם בירידת ערך של המטבע במכירת ניירות-ערך ובהחזקת פיקדון בידי חברה משפחתית  
  06/05/2018 החבות במס יציאה במקרה בו קיימת אמנת מס; על מי הנטל לזמן לעדות את אלה שמסרו הודעות במסגרת חקירה?  
  06/05/2018 עדכון כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)  
  01/05/2018 רשימת היישובים המוטבים לשנת 2018; גביית חוב מע"מ מחברה קשורה; חישוב ליניארי במכירה כפויה לקרוב; פס"ד עקב אי-הגשת נימוקי שומה במועד ועוד  
  25/04/2018 החלטות מיסוי חדשות; פטור ממס שבח במכירת דירה כדירה יחידה למרות שבבעלות בת-הזוג דירות נוספות; חילוט זמני מכוח חוק איסור הלבנת הון; עיכוב ביצוע ועוד  
  22/04/2018 פסקי-הדין של ביהמ"ש העליון בעניין אבי שומר, קונטירה טכנולוגיות ופיניסאר ישראל ודוד אהרוני; ביטול הסכם שומה בתוך 90 יום על-ידי פקיד-השומה ועוד  
  14/04/2018 טופס דיווח לעניין הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה; תושבוּת לעניין ביטוח לאומי; תביעת פיצוי מס רכוש על-ידי מבטח; היטל עובדים זרים; זקיפת שווי שימוש רכב  
  14/04/2018 תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ  
  08/04/2018 הבהרה נוספת לגבי "החוזר" בנושא מיסוי השכרת דירות מגורים; דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2017; דע זכויותיך וחובותיך; החלטות מיסוי חדשות ועוד  
  31/03/2018 רשויות המס פרסמו נוסח מעודכן של החוזר המקצועי בנושא מיסוי השכרת דירות מגורים – מן הפח אל הפחת?  
לעיון במבזקים קודמים לחץ כאן
שלום אורח!
האתר נועד להקנות מידע כללי בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואין לו תוקף של חוות-דעת מחייבת.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא.