22/02/2018 מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים; דיווח מקוון במיסוי מקרקעין; אמנה עם אוסטריה; קיזוז מס תשומות בידי חברת החזקות; מתקנים לייצור חשמל; מיסוי יהלומנים  
  18/02/2018 חוזרים מקצועיים בנושא גילוי מרצון וקרן להשקעות מקרקעין; החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי; הפחתת עיצום כספי בשל אי-זיהוי או דיווח לצורך יישום הפטקא  
  14/02/2018 תושבוּת לעניין ביטוח לאומי; בקשה לעיון בתיק מס שבח; הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת 2019; תיקון התוספת השנייה לחוק עידוד השקעות הון  
  08/02/2018 טיוטת חוזר מקצועי בעקבות פסה"ד בעניין לשם ובירן; הבהרה מעודכנת לגבי הוראות-המעבר לחברות בית; ניכוי הוצאות מימון ועוד  
  04/02/2018 חוזר מקצועי בנושא קביעת מועד מיזוג או פיצול; החלטות מיסוי בנושא מוסד קבע ומיסוי חברי קיבוץ; עיצום כספי; רכישות ומכירות מהרשות הפלסטינית  
  01/02/2018 מסלול ירוק להעברת כספים לחו"ל – הנחיות; מכירת רכבים בידי חברה להשכרה; דמי ניהול לחברה קשורה מפסידה; היטל עובדים זרים  
  30/01/2018 דחיית מועד הגשת הדיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס; תאונת מס לרואה-חשבון; תזכיר חוק לביטול החברה השקופה; מע"מ בגין תמיכה ממשרד החקלאות ועוד  
  24/01/2018 החלטות מיסוי חדשות; חוזרים מקצועיים חדשים; אמנה למניעת כפל-מס עם אזארביג'ן  
  23/01/2018 הבהרה לגבי הוראות-המעבר לחברות בית; מועד חזרתו של תושב חוזר ותיק ומיסויו; פריסה של שבח ריאלי בידי חברה; שינוי סיווגם של מלכ"רים הניגשים למכרזים לעוסק  
  21/01/2018 דיבידנד בין-חברתי שמקורו ברוחי שערוך – האם חייב במס?; שינויים במיסוי דירות; החלטות מיסוי: החלפת מניות, חזקת התא המשפחתי ומע"מ על שירותי הובלה ושילוח  
  17/01/2018 הסדר מיסוי חדש לחברות בית ותיקון ההסדר לגבי חברות משפחתיות; החרגת חברה שאינה תאגיד שקוף מתחולת הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה; Relocation וטופס הצהרת תושבות  
  14/01/2018 דחייה במועדי הדיווח והתשלום ל-23.1.2018; בקשה להוספת ראיות לאחר הגשת הסיכומים; מתווך או מוכר בעסקה למכירת טבק; חשבוניות פיקטיביות  
  08/01/2018 הוראות מקצועיות חדשות; הטבות מס ליישובים; הפרשי מס שכר במלכ"רים; החזר מס רכישה ברכישת משרד בפרוייקט המשלב גם מגורים, עתירה לביטול הוראות ה-FATCA ועוד  
  06/01/2018 תשלום המס בגין שנת 2017; תשלום מס בשיעור 10% על דמי שכירות; דיווח חצי-שנתי ותשלום מקדמות על רווחים בשוק ההון; החלת התקנות הדולריות  
  06/01/2018 תזכורת – עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  02/01/2018 המבחנים לקיומה של קבוצת רכישה; עמדות חייבות בדיווח לשנת 2017; שיעורי הריבית המעודכנים לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה; אישורי ניכוי מס במקור  
  02/01/2018 פורסם פסק-הדין של ביהמ"ש העליון בעניין שרגא בירן ובעניין לשם – שאלת סיווגן לצורכי מס של הכנסות מהשכרת למעלה מ-20 נכסי מקרקעין  
  29/12/2017 מיסוי משקיעים בשותפויות הגז; מיסוי יהלומנים; נטל הבאת הראיות במע"מ; שומה חלקית במע"מ; תיקון לתקנות ניכוי במקור ועוד  
  26/12/2017 חוזר CFC; מיסוי מימוש אופציה להארכת חכירה של מקרקעין; מסירת מידע על-ידי מנהל מיסוי מקרקעין; דיווח בלתי-מקוון במיסוי מקרקעין  
  20/12/2017 זכאות למענק הנגב; חיסיון עו"ד-לקוח; ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ – הארכת תוקף ההקלות ל''חברות מיוחדות''; מסלולים ירוקים חדשים לגבי שינוי מבנה  
לעיון במבזקים קודמים לחץ כאן
שלום אורח!
האתר נועד להקנות מידע כללי בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואין לו תוקף של חוות-דעת מחייבת.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא.