לוגו אלכס שפירא ושות׳

אושרה אמנת המס עם סינגפור

פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (סינגפור), התשס"ו-2005, בגדרו ניתן תוקף לאמנת המס בין ישראל לבין סינגפור שנחתמה ביום 19.5.2005.

לאמנה יהיה תוקף בישראל החֵל ביום 1.1.2006 ואילך.