מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

חשבוניות פיקטיביות

פורסם פסק-הדין בעניין ת.מ.י.ד חברה לבניה והשקעות בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בשומת מס תשומות שהוציא המשיב (מנהל מע"מ תל-אביב) למערערת, בגדרהּ נקבע, כי המערערת, חברה העוסקת בבנייה ובשיפוץ בניינים, לא ניכתה כדין מס תשומות בגין חשבוניות שהוצאו לה על-ידי צדדים שלישיים (ששה במספר) אשר סיפקו לה כוח אדם (פועלים) או ביצעו עבודות כקבלני-משנה.
לטענת המשיב, לא הוכח שום קשר כלכלי או עסקי או משפטי בין החברות שעל שמן הוצאו החשבוניות לבין פועלי הבניין שעבדו בפרוייקטים של המערערת (עם זאת, לא הועלתה כל טענה מצד המשיב שפעילותה של המערערת היא למראית עין ולא הייתה מחלוקת שעבודות הבנייה התבצעו על-ידיה הלכה למעשה).
המערערת, לעומת זאת, טענה, כי החשבוניות הן תקינוֹת וכי המס הכלול בהן בר ניכוי כדין, ולמִצער היא נקטה בכל הפעולות הדרושות והסבירוֹת כדי לעמוֹד על תקינוּת החשבוניות.

בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט ה' קירש, דחה את הערעור ברובו (קישור לפסק-הדין).