מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין; הודאה והדחה בערר מס שבח

תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין
כזכור, במקביל לחקיקת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (קישור לחוק ההתייעלות) חוּקק חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 ("החוק"(קישור לחוק), בגדרו נקבעו, בין היתר, מספר תיקונים בהוראות חוק מיסוי מקרקעין המהווים את תיקון 89 לחוק האמור (ראו סעיפים 51 ו-52 לחוק, עמ' 211–212)
 
בעניין זה נבקש לעדכנכם בדבר הפרסומים הבאים:
  • הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2018 (קישור להוראה);
  • טופס 7160 – בקשה לקבלת אישור מקדמה למס רכישה לרישום בפנקסי המקרקעין – מסלול "עמידה בתנאים שקבע המנהל" – סעיף 15(ט)(1)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (קישור לטופס);
  • טופס 7161 – בקשה לקבלת אישור לרישום בפנקסי המקרקעין במסלול מקדמה למס רכישה לפי סעיף 15(ט) לחוק מיסוי מקרקעין / מסלול דירות פטורות לפי סעיף 16(א)(2א) לחוק (קישור לטופס);
  • מצגת של מחלקת שומת מקרקעין ברשות המיסים בנושא שילוב נושא מקדמה ואישורי מיסים במערכת שבח.נט (קישור למצגת).
ההחלטה בעניין עציון
פורסמה החלטתה של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בנצרת בעניין אריאל משה עציון.
בין המבקש-העורר לבין המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין טבריה) התגלעה מחלוקת הן באשר לשווי העִסקה שביצע המבקש והן באשר לזהוּת הרוכש.
בעקבות זאת, שלח ב"כ המבקש אל המשיב דרישת הודיה בעוּבדות.
המבקש טוען, כי מתשובת המשיב והעוּבדות בהן הודה עולה גרסה עובדתית שמודה בעוּבדות שצוינו בערר אך מציגה טענות הדחה שונות, ובהתאם הגיש המבקש בקשה לועדת-הערר להפוֹך את סדר הבאת הראיות בערר. זאת, בהתבסס על תקנה 159 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.
 
ועדת-הערר, מפי השופטת ע' הוד, דחתה את הבקשה (קישור להחלטה).
השופטת הוד קבעה, כי אין בטענות המשיב ובכלל זאת הדברים אשר ציין בהודיה בעוּבדות משום טענות הודעה והדחה ועל-כן אין הצדקה להורוֹת על העברת נטל הבאת הראיות אל כתפי המשיב.